Integritetspolicy

Primal Capital behandlingar personuppgifter enligt gällande lagar, GDPR och övriga gällande dataregler om skydd för fysiska personer avseende behandling av personuppgifter. Denna policy beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande samt förklarar hur Primal Capital samlar in och använder dina personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter; namn, adress, telefonnummer och epostadress identifierar dig som fysisk person. Själva behandlingen av personuppgifterna innefattar hanteringen från insamling till registrering, lagring och analys.

Insamlingen av personuppgifterna görs genom att du själv inkommer med personuppgifter till Primal Capital i samband med ansökan och kommunikation till oss. För detta syfte kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera tjänster och produkter, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.

För att kunna hantera din ansökan behandlas följande uppgifter om dig som person:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress/ folkbokföringsadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Kontonummer
  • Lönespecifikation
  • Övrig information som du väljer att lämna till oss såsom t ex syfte med krediten.
  • Finansiell Information inhämtas från kreditupplysningsföretag.
  • Information om eventuell nuvarande sanktionering eller klassning av högrisk person, politisk exponerad person ( PEP/ RCA )

Lagring av personuppgifter görs så länge det finns ett aktivt kundförhållande mellan dig och Primal Capital AB och raderas efter 3 månader därefter. Uppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i sju år, i enlighet med bokföringslagen.

Ändring av vår Integritetspolicy som påverkar hur dina personuppgifter hanteras aviseras på vår hemsida primalcapital.se alternativt per e-post innan ändring sker.

Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

För klagomål i ärenden där vi ej kan hitta en lösning kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet gällande behandling av personuppgifter.

Har du synpunkter på Primal Capitals hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst per mail: info@primalcapital.se

Datainspektionen
BOX 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Uppdaterad i Ängelholm 20180503