Låneansökan

Fyll i dina uppgifter nedan och skicka in. Vi behandlar din ansökan mellan 08.30 och 17.00 på vardagar.

Välj belopp, fyll i dina uppgifter och skicka in. Vi behandlar ansökningar löpande mellan 08.30 och 17.00 på vardagar. Har du frågor om lånet eller ansökan är du är varmt välkommen att kontakta oss via e-post på info@primalcapital.se

Låneansökan

Önskat lån1/9

Kontaktuppgifter2/9

Arbete3/9

Boendeform4/9

Här ovan fyller du in din boendekostnad per månad. Om ni till exempel är två som delar på hyran, så skriver du i din del. (Så om ni har 6000 kr i boendekostnad så är din del 3000 kr).

Bor du i en bostadsrätt så är boendekostnaden månadsavgiften samt eventuella bolån.

Äger du en egen fastighet är boendekostnad dina driftskostnader fördelat per månad samt eventuella bolån.

Tänk på att det bara är boendekostnaden som ska stå i detta fältet och inte exempel försäkringar och internet.

Andra Lån/Kostnader5/9

Civilstånd6/9

Bankinformation7/9

Kampanj8/9

PEP9/9

Jag accepterar att en sedvanlig kreditprövning görs av Primal Capital (Via Bisnode) samt att mina personuppgifter används enligt Primal Capitals integritetspolicy.

Villkor för låneansökan

Krav på sökanden:

Följande krävs för att du ska kunna få låna hos oss:

Lägsta ålder 20 år.
Man måste vara 20 år gammal, svensk medborgare, inneha svenskt kontonummer och svenskt mobiltelefonnummer.

Minsta inkomst – 240 000 kr om året.
För att bli beviljad lån måste man ha en taxerad årsinkomst om minst  240 000 kr.

Kronofogden och betalningsanmärkningar.
Vi kan ej bevilja lån om det finns ett skuldsaldo hos Kronofogden registrerad inom de senaste 12 månaderna

Vi kan bevilja lån även om det finns betalningsanmärkningar, villkoret är att dessa ej är nyare än 6 månader samt att det ej gäller: Utmätningsförsök, tredskodom samt återvinning.

Kreditupplysning

Vi genomför kreditprövning på alla sökande via Bisnode (ej UC).

Information om ångerrätt på lån

Alla lån är avgiftsfria i de fall då återbetalning sker, pengarna oss tillhanda, inom 14 dagar från utbetalningsdatum.

Är du själv eller har du någon anhörig/närstående som är i politiskt utsatt ställning s k PEP?

*Enligt regler från Finansinspektionen krävs det att vi ställer frågan om politiskt utsatt ställning (PEP) till alla som ansöker om lån. Svara genom att markera rätt alternativ under frågan ovan.

Med viktiga offentliga funktioner avses i) stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, ii) parlamentsledamöter, iii) domare i högsta domstolar, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, iv) högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, v) ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, vi) personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Även personer med höga befattningar i en internationell organisation omfattas

Med närmaste familjemedlemmar avses i) make/ maka, ii) partner som enligt nationell lag likställs med make/ maka, iii) barn och deras makar eller partner, och iv) föräldrar.

Villkor för förfallna lån:

Påminnelse skickas till låntagaren fem bankdagar efter misslyckad autogiro överföring, innehållande inbetalningsavi samt upplysning om att dröjsmålsränta,

påminnelseavgift kommer påföras nästkommande månads autogiro enligt nedan.

  • Påminnelseavgift 60 kr
  • Dröjsmålsränta 26%
Om låntagaren trots påminnelsen ej betalar förfallen skuld eller kontaktar Primal Capital AB:s kundtjänst inom 30 dagar från den dag påminnelsen skickades ut, kommer fordran överlämnas till inkasso och ytterligare inkasso-avgift om 180 kr påföras fordran.